INDUSTRIJSKA VRATA

Predstavljaju proizvode koji svoju namenu pronalaze kako u industriji tako sve više i u stambenim objektima. Odlikuje ih mali manevarski prostor u službi otvaranja i zatvaranja različitih dimenzija otvora, pri čemu ne stvaraju velike energetske gubitke.

SEGMENTNA VRATA
Najveću primenu nalaze u industriji. Prednost im je pogon koji se koristi za česta otvaranja. Tehničkim karakteristikama zadovoljavaju male, srednje i velike otvore. Mogu se otvarati ručno, pomoću lanca ili na elektromotor.

PREKLAPAJUĆA VRATA
Najzastupljenija u stambenim objektima malih i srednjih dimenzija otvora. Odlikuje ih isključivo ručno otvaranje pa se samim tim koriste za prostorije koje se povremeno otvaraju.

ROLO VRATA
Odlikuje ih mali radni prostor kao i mogućnost elektro upravljanja. Najčešće se koriste za potrebe srednjih otvora sa povremenim otvaranjem.

Katalog

Katalog.pdf

Deo naših projekata pogledajte u karticama projekti i galerija.