GARANCIJE I SERTIFIKATI


Pored sve većeg broja kompanija koje nam ukazuju poverenje, kvalitet naših proizvoda je zagarantovan kako sertifikovanim procesom proizvodnje koji je u skladu sa zadatim standardima, tako i sa stalnim internim nadzorom kontrole kvaliteta kako u proizvodnji tako i na terenu. Sirovine i materijali koji se koriste u procesu proizvodnje sertifikovani su i ispitani od strane akreditovanih laboratorija Evropske unije za šta posedujemo adekvatnu dokumentaciju. Neki od standarda koje sprovodimo u procesu proizvodnje su SRPS EN 1026 vezano sa SRPS EN 12207 (standard kontrole propustljivosti vazduha), SRPS EN 1027 vezano sa EN 12208 (standard kontrole propustljivosti vode), otpornost na opterećenje vetra standard SRPS EN 12211:2017 vezano sa SRPS EN 12210:2017, zvučna izolacija standard SRPS EN ISO 10140-2, SRPS EN ISO 717-1, SRPS U.J6.201. Sprovođenjem procesa usaglašenosti sertifikata dobijenih od akreditovanih laboratorija dobijamo proizvod CE kvaliteta. Time potvrđujemo da ispunjavamo sve bitne zahteve izdate evropskim direktivama. Oznaku CE kvaliteta koju poseduje naša kompanija nose proizvodi koji ispunjavaju evropske zahteve bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine, kao i oni koji su bezbedni za korišćenje.